Có chung tầm nhìn về tiềm năng của thị trường dịch vụ đám mây tại Việt Nam, ngày 3/12